Algemene voorwaarden van t.b.v. huur accommodatie van:  

Artventures Vakanties, Annerie Mol, Hongarije

hierna te noemen: Artventures

Annuleringen en wijzigingen:

a) De vakantie (huur accommodatie), gaat door onder voorbehoud dat er voldoende boekingen zijn voor de huur van onze accommodaties per reis/week. Indien de vakantie niet doorgaat wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt met u een nieuwe datum afgesproken. Mocht er geen nieuwe datum zijn af te spreken dan vindt volledige restitutie plaats van het totale bedrag dat door de deelnemer (huurder) is betaald.

 

b) Indien een reservering/boeking wordt geannuleerd door de deelnemer, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn: bij annulering als de vliegticket al is geboekt of tot 6 weken voor de dag van vertrek: 50% van de totale reissom. Bij annulering na zes weken voor vertrek, tot de vertrekdatum is de deelnemer de volledige reissom verschuldigd.

 

c) Het is onder voorbehoud en in overleg mogelijk om de vakantie, op verzoek van de deelnemer, te verschuiven. Alle kosten ten aanzien van bijv. omboeken reistickets, apart halen/brengen van/naar luchthaven e.d. worden doorbelast aan de deelnemer alsmede een bedrag van € 50,- kosten per deelnemer.

 

d) Als aanvulling op voorgaande punt (c) is het mogelijk dat de vakantie door de deelnemer (in overleg) met één of meerdere dagen wordt verlengd of vervroegd. Hiervoor geldt een (verblijf-)tarief van € 50,- per (extra) dag per deelnemer.

 

Boekingen:

Als extra service kan Artventures voor u de vliegticket boeken, zodat alle deelnemers tegelijk kunnen worden afgehaald van het vliegveld in Hongarije. De deelnemer zelf blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de vliegreis, zoals tijdig inchecken, hand– en ruimbagage zoals aangegeven op de boeking en aanwezig zijn op de vermelde data en tijden.

 

a) De prijzen van de vliegtickets voor de (vlieg-)reis zijn gebaseerd op een maximale kostprijs per ticket van € 100,-.

 

b) mocht de prijs van het ticket onverhoopt boven de € 100,- uitvallen, dit kan het geval zijn door bijvoorbeeld late boekingen of verhoging/toeslagen door de vliegmaatschappij, dan komen de eventuele meerkosten van het ticket voor rekening van de deelnemer. Deze zullen dan worden doorberekend nadat de factuur/boekingsbevestiging van de vliegmaatschappij is overlegd. Het boeken van uw ticket is een extra service van Artventures. In het geval dat wij de vliegticket voor u boeken wordt een extra bedrag aan u doorbelast voor reserverings– en handlingskosten, zoals vermeld in het prijzenoverzicht op de website(s). Artventures is nimmer aansprakelijk voor de uitvoering van de vliegreis, daar deze op naam van de deelnemer wordt geboekt. Eventuele schade voortvloeiend uit-, of extra kosten m.b.t., de vliegreis zijn te allen tijde voor kosten en risico van de deelnemer, ook als deze bijvoorbeeld niet tijdig op de luchthaven aanwezig is. Deelnemer kan hiervoor al dan niet een reisverzekering afsluiten bij zijn of haar assuradeur of tussenpersoon.

 

c) Boeking van de reisticket vindt normaliter plaats zodra 50% van het verschuldigde bedrag op de rekening van Artventures is bijgeschreven. Het resterende bedrag, dient uiterlijk zes weken voor vertrek te zijn betaald aan Artventures. U ontvangt hierover per Email bericht.

 

d) De kostprijs per deelnemer voor één vakantie (meestal één week) is vermeld in het prijsoverzicht op de website. Hierbij zijn inbegrepen de logies, brandstof en vervoer in Hongarije, transfer van en naar het vliegveld in Hongarije en tijdens uitstapjes en alle maaltijden thuis. Niet inbegrepen is bijv. restaurantbezoek, alcoholische dranken als bier en wijn e.d., of bijv. frisdranken. Deze zijn voor eigen rekening deelnemer en dienen aan het einde van de periode ter plaatse te worden voldaan. Wel is geheel vrij/inclusief: koffie, thee en mineraalwater. Tevens inclusief zijn: energiekosten, schoonmaakkosten, gebruik zwembad (open vanaf 1 mei t/m 15 september), (vaat-) wasmachine, bedlinnen, twee handdoeken, gebruik aanwezige materialen (exclusief bijvoorbeeld schilderdoeken, matten, GPS-sen, Nordic Poles, kleding, schoeisel en eventuele producten bestemd voor verkoop).

 

e) De data en plaats van vertrek kunnen verschillen met de data die gepland staan, dit is afhankelijk van de mogelijkheden tot boeken en de prijzen bij de vliegmaatschappij. De exacte reisdata wordt zo snel mogelijk, en altijd schriftelijk (per Email), aan u doorgegeven.

 

f) Logies is gebaseerd op twee personen per kamer. Er zijn beperkte mogelijkheden voor het boeken van één kamer voor u alleen. Reserveert u dus tijdig, vraag dan naar deze mogelijkheid. Tevens zijn er extra kosten verschuldigd zoals vermeld in het prijzenoverzicht. Alle 1– en 2-persoonskamers zijn voorzien van een minibar.

 

g) Artventures kan u vrijblijvend vervoer aanbieden (auto / busje) vanaf uw huis naar de luchthaven en retour. Hiervoor zijn extra kosten verschuldigd die direct worden afgerekend aan de chauffeur. Indien u van deze extra service gebruik wilt maken informeert u dan altijd vooraf naar de mogelijkheden en de kosten (dit is mede afhankelijk van de beschikbaarheid en de afstand van de luchthaven tot uw afhaallocatie).

 

h) Bij elke afzonderlijke boeking wordt een bedrag aan boekings- en reserveringskosten in rekening gebracht, zoals vermeld op de site in het prijzenoverzicht.

 

i) Per deelnemer wordt een gering bedrag aan toeristenbelasting geheven, zoals vermeld op de site in het prijzenoverzicht.

 

Aansprakelijkheid:

a) Artventures is niet aansprakelijk voor de schade die wordt geleden wegens het niet of onvoldoende nakomen van enigerlei verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld, of anderszins krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

b) Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het totaalbedrag betrekking hebbende op de overeenkomst ter zake waarvan Artventures aansprakelijk wordt gesteld.

 

c) Artventures’s aansprakelijkheid kan nimmer verder gaan dan tot het bedrag waarvoor onze assuradeur dekking verleent. Indien Artventures derden of een begeleider/coach inhuurt voor het uitvoeren van haar diensten dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de dekking van de ingehuurde derde of begeleider/coach.

 

d) Door deelname aan reizen of andere activiteiten die door Artventures worden aangeboden, aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico. De deelnemers aan de activiteiten zijn voorts gehouden zich te allen tijde te houden aan de door Artventures gegeven instructies. Indien de deelnemers zich niet aan de instructies houden (zulks ter beoordeling van de beheerder), zijn wij nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

 

Klachten:

a) In geval een cliënt een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dient de klacht terstond schriftelijk bij Artventures te worden ingediend.

 

Overige bepalingen:

a) Ingeval voorafgaande bepalingen (gedeeltelijk) nietig zijn, blijven de overige bepalingen ten volle van kracht.

 

b) Artventures is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen. De versie zoals vermeld op de website ten tijde van de vakantie is geldend.

 

Begripsbepaling:

Het begrip ‘vakantie’ omvat de huur/verhuur van onze accommodaties ter plaatse met de mogelijkheid om al dan niet onder begeleiding van, of in overleg met, de beheerder (of ingehuurde derden) activiteiten te ondernemen in de ruimste zin zoals vermeld op de website(s). Het begrip ‘deelnemer’ is louter en alleen de huurder van de accommodatie ter plaatse die al dan niet deelneemt aan een activiteit zoals omschreven op de website(s).

 

Somogyacsa, 1 januari 2016.

 

Artventures Vakanties,

beheerder:

Annerie Mol - Kossuth Lajos utca. 10 - 7283 - Somogyacsa - Hungary